[TEAM CHOICE] WEEK 34.

TEAM CHOICE,vijuga.com.hr.Vijuga.,Primje.vijuga.

Dana 18.06., u sklopu naše rubrike „Team choice“, kojoj je cilj povećati kvalitetu radova i podići umjetnike na višu razinu, u rubrici gdje svi vaši radovi konkuriraju za najbolje radove, objavljujemo na www.prime.vijuga.com.hr najbolje radove izabrane od strane Vijuga tima. A to su radovi:


Tema koju samo obrađivali ovaj tjedan su bili ljudi.

Autorica:Nevena Avramovic
Autorica:Anitajankovic
Autorica:Sinus
Autor:U_kadru
Autorica:Kontenje

 

Pogledajte i ostale članke iz rubrike “Team choice“.

Pogledate i ostale radove na www.vijuga.com.hr.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!