[TEAM CHOICE] WEEK 36.

TEAM CHOICE,vijuga.com.hr.Vijuga.,Primje.vijuga.

Dana 02.07., u sklopu naše rubrike „Team choice“, kojoj je cilj povećati kvalitetu radova i podići umjetnike na višu razinu, u rubrici gdje svi vaši radovi konkuriraju za najbolje radove, objavljujemo na www.prime.vijuga.com.hr najbolje radove izabrane od strane Vijuga tima. A to su radovi:

Temu koju samo danas obrađivali bila je ljudi.

Autorica:Ph.djiz
Autorica:Dorka
Autor:Uniquephotography_k
Autor:Akrobata

 

Pogledajte i ostale članke iz rubrike “Team choice“.

Pogledate i ostale radove na www.vijuga.com.hr.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!