Obrazac za slanje radova

THE BEST ARTIST OF THE WEEK,vijuga.com.hr,vijuga Prime
Ovdje se nalazi obrazac za slanje fotografija za rubriku The best artist of the week
U rubrici će biti objavljeni fotografije koji su isključivo poslane preko obrasca!
Sve fotografije moraju biti objavljene na www.vijuga.com.hr u protivnom  neće biti objavljene u rubrici*