Pravila sudjelovanja za rubriku „The best artist of the week“

THE BEST ARTIST OF THE WEEK,vijuga.com.hr,vijuga Prime

Pravila sudjelovanja za rubriku „The best artist of the week“

 

Za sudjelovanje u natječaju za najfotografiju udruge Vijuga u rubrici The best artist of the week (http://prime.vijuga.com.hr/the-best-artist-of-the-week/ ) potrebno je prvotno objaviti fotografiju na stranici udruge Vijuga (http://vijuga.com.hr/ ), te istu prijaviti putem obrasca (http://prime.vijuga.com.hr/the-best-artist-of-the-week/obrazac-za-slanje-radova/ ).

Sve pravovaljano prijavljene fotografije bit će objavljene na Facebook profilu Vijuge (https://www.facebook.com/vijuga.com.hr/ ) u prvom krugu natječaja, a fotografije koje prođu u drugi krug natječaja bit će objavljene na kanalu Ziher.hr. (http://www.ziher.hr/).

Fotografije poslane putem e-maila ili na bilo koji drugi način, a koje nisu objavljene na stranici Vijuge i prijavljene putem gore navedenog obrasca, neće biti objavljene na Facebook profilu Vijuge, te nemaju pravo na sudjelovanje u natječaju za najfotografiju u rubrici The best artist of the week.

Svaki sudionik može sudjelovati u natječaju samo sjednom fotografijom u istom tjednu. Fotografija ne mora biti novoobjavljena na Vijugi, moguće je i sudjelovanje sa starim fotografijama.

Za sudjelovanje u natječaju u tekućem tjednu fotografija mora biti propisano prijavljena i objavljena do petka, a pobjednik tjedna, odnosno autor najfotografije, proglašava se u nedjelju navečer, te isti postaje Editor of the week (http://prime.vijuga.com.hr/editor-of-the-week/ ).

 

Izjava o privatnosti i pravila sudjelovanja

 

Udruzi Vijuga sa sjedištem u Osijeku, u Hrvatskoj, drago je što ste posjetili naše stranice i pokazali interes za naš natječaj za najfotografiju. Vijuga smatra zaštitu i sigurnost podataka za korisnike visokim prioritetom.

U izjavi o zaštiti podataka obavještavamo vas u skladu s člankom 13. Uredbe EU-a o zaštiti podataka (EU OUZP) o tome koje informacije udruga Vijuga prikuplja tijekom vašeg sudjelovanja u natječaju za najfotografiju te kako se njima koristimo.

Upotreba i prosljeđivanje osobnih podataka te ograničavanje svrhe

Podatke koje nam pružite upotrebljavamo za vođenje Vijuga fotografskih natječaja. U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka vaši se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu u koju su prikupljeni i za ostvarivanje naših i vaših legitimnih poslovnih interesa.

U slučaju prolaska vaše fotografije na natječaju za najfotografiju na našoj stranici, Vijuga u ovom kontekstu prosljeđuje vaše podatke trećoj strani, u smislu daljenjg natjecanja za najfotografiju na višoj razini, koje se odvija izvan naše platforme. Sudjelovanjem u natječaju za najfotografije udurge Vijuga dajete svoju privolu za prosljeđivanje vaših fotografija i podataka na daljnje natjecanje, trećoj strani, te da isti imaju pristup osobnim podacima koji su nužni za obavljanje njihovih zadataka, odnosno obavljanje daljenjeg natječaja za najfotografiju na višoj razini. Međutim, tim se podacima smiju koristiti isključivo u spomenute svrhe, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Osobni se podaci prenose državnim tijelima samo ako je to propisano zakonom. Svoje volontere obvezujemo na povjerljivost i pridržavanje mjerodavnih propisa o zaštiti podataka. Prema važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na besplatne informacije o vlastitim pohranjenim podacima, kao i u određenim slučajevima pravo na ispravak, blokiranje i brisanje tih podataka.

Sudjelovanjem u natjecanju sudionik udruzi Vijuga i povezanim trećim stranama  daje neopozivo i jednostavno pravo korištenja fotografije i podataka bez roka trajanja, kako bi poslane fotografije koristio za svoju promociju. To uključuje i mogućnost objavljivanja, umnožavanja, ilustracije i distribucije fotografija u svrhu vlastitog promicanja i promidžbe Vijuge. To će se odviti isključivo u okviru natjecanja. Ta dozvola uključuje i korištenje poslanih fotografija za prezentaciju na izložbama, objavu na internetu i na društvenim mrežama ( uključuje i eventualno prilagođavanje u format pojedinih kanala, primjerice Instagram ili Facebook), objavljivanje u drugim medijima, te objave trećih osoba u objavama za medije, kao i prikaz djelatnosti Vijuge. Za komercijalno korištenje koje nadilazi sve prethodno navedeno potrebna je posebna dozvola sudionika.

Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je autor poslanih fotografija i time neograničeno raspolaže pravima korištenja tih fotografija. Sudionik nadalje potvrđuje da poslane fotografije nisu opterećene pravima trećih osoba; posebice da su sve osobe koje su prikazane i koje se mogu prepoznati, suglasne s navedenim korištenjem te da se prava zaštite trećih osoba tim korištenjem ne povređuju. Ovime sudionik Vijugu oslobađa od bilo kakvih potraživanja trećih osoba.

 

♦♦♦♦♦

Početak