Pravila sudjelovanja na rubrici Vijuga art

Pravila sudjelovanja za rubriku „Vijuga art“

 

Za sudjelovanje u rubric za najrad udruge Vijuga u rubrici Vijuga art (http://prime.vijuga.com.hr/vijuga-art/ ) potrebno je prvotno objaviti rad na stranici udruge Vijuga (http://vijuga.com.hr/ ), te istu prijaviti putem obrasca (http://prime.vijuga.com.hr/vijuga-art/obrazac-za-prijavu-radova-na-rubriku-vijuga-art/ ).

Svi pravovaljano prijavljeni radovi bit će objavljene na Facebook profilu Vijuge (https://www.facebook.com/vijuga.com.hr/ ) gdje će se odvijati glasovanje za najbollji rad, a radovi koji skupe najviše glasova publike će dobiti priliku se predstaviti na Prime Vijuga(http://prime.vijuga.com.hr/). .

Radovi poslani putem e-maila ili na bilo koji drugi način, a koje nisu objavljene na stranici Vijuge i prijavljene putem gore navedenog obrasca, neće biti objavljene na Facebook profilu Vijuge, te nemaju pravo na sudjelovanje u rubric Vijuga art”.

Svaki sudionik može sudjelovati u natječaju samo s jednom radom u istom krugu. Rad ne mora biti novoobjavljena na Vijugi, moguće je i sudjelovanje sa starim radom.

Za sudjelovanje u rubric u tekućem krugu rad mora biti propisano prijavljena i objavljena do petka, a pobjednik tjedna, odnosno autor najrada proglašava se u nedjelju navečer. 

Izjava o privatnosti i pravila sudjelovanja

 

Udruzi Vijuga sa sjedištem u Osijeku, u Hrvatskoj, drago je što ste posjetili naše stranice i pokazali interes za našu rubriku Vijuga art. Vijuga smatra zaštitu i sigurnost podataka za korisnike visokim prioritetom.

U izjavi o zaštiti podataka obavještavamo vas u skladu s člankom 13. Uredbe EU-a o zaštiti podataka (EU OUZP) o tome koje informacije udruga Vijuga prikuplja tijekom vašeg sudjelovanja u rubrici “ Vijuga art” te kako se njima koristimo.

Upotreba i prosljeđivanje osobnih podataka te ograničavanje svrhe

Podatke koje nam pružite upotrebljavamo za vođenje Vijugine rubrike Vijuga art . U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka vaši se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu u koju su prikupljeni i za ostvarivanje naših i vaših legitimnih poslovnih interesa.

U slučaju prolaska vašeg rada na rubric “Vijuga art” na našoj stranici, Vijuga u ovom kontekstu prosljeđuje vaše podatke trećoj strani, u smislu daljenjg natjecanja za rubriku na višoj razini, koje se odvija izvan naše platforme. Sudjelovanjem u rubrici Vijuga art udurge Vijuga dajete svoju privolu za prosljeđivanje vaših radova i podataka na daljnje natjecanje, trećoj strani, te da isti imaju pristup osobnim podacima koji su nužni za obavljanje njihovih zadataka, odnosno obavljanje daljenjeg dijela rubrike Vijuga Art na višoj razini. Međutim, tim se podacima smiju koristiti isključivo u spomenute svrhe, u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Osobni se podaci prenose državnim tijelima samo ako je to propisano zakonom. Svoje volontere obvezujemo na povjerljivost i pridržavanje mjerodavnih propisa o zaštiti podataka. Prema važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na besplatne informacije o vlastitim pohranjenim podacima, kao i u određenim slučajevima pravo na ispravak, blokiranje i brisanje tih podataka.

Sudjelovanjem u natjecanju sudionik udruzi Vijuga i povezanim trećim stranama  daje neopozivo i jednostavno pravo korištenja radova i podataka bez roka trajanja, kako bi poslane radove koristio za svoju promociju. To uključuje i mogućnost objavljivanja, umnožavanja, ilustracije i distribucije radova u svrhu vlastitog promicanja i promidžbe Vijuge. To će se odviti isključivo u okviru rubrike. Ta dozvola uključuje i korištenje poslanih rada za prezentaciju na izložbama, objavu na internetu i na društvenim mrežama ( uključuje i eventualno prilagođavanje u format pojedinih kanala, primjerice Instagram ili Facebook), objavljivanje u drugim medijima, te objave trećih osoba u objavama za medije, kao i prikaz djelatnosti Vijuge. Za komercijalno korištenje koje nadilazi sve prethodno navedeno potrebna je posebna dozvola sudionika.

Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je autor poslanih radova i time neograničeno raspolaže pravima korištenja tih radova. Sudionik nadalje potvrđuje da poslani radovi nisu opterećene pravima trećih osoba; posebice da su sve osobe koje su prikazane i koje se mogu prepoznati, suglasne s navedenim korištenjem te da se prava zaštite trećih osoba tim korištenjem ne povređuju. Ovime sudionik Vijugu oslobađa od bilo kakvih potraživanja trećih osoba.

♦♦♦♦♦

 

Početak